Samiu Dhuron

Posted on Posted in Aktivitete

Ne e dimë shumë mirë që nuk mundemi t’i largojmë përfundimisht problemet e familjes Ferraj por mundohemi sadopak që të paktën t’i lehtësojmë hallet dhe barrat e rënda.
Falenderime për të gjithë që kontrubuat në #samiudhuron!
Bashkëpunim, solidaritet dhe humanizëm; kaq pak për të arritur aq shumë!